Πόνος

Σύλλογος στήριξης ασθενών με αντινεοπλασματική νόσο ΕΥΖΩ

Διεύθυνση: Κόσμων 6, 71 110 Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810 394 575, 2810 287 895. Fax : 2810 394 582
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.efzo.gr
Πόνος

Μονάδα Ανακούφισης Πόνου και Παρηγορητικής Αγωγής

Διεύθυνση: Κορινθίας 27, 115 26 Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7707 669
Όνομα Επικοινωνίας: Μυστακίδου Κυριακή
E-mail:
Ιστοσελίδα: www.monadanakoufisis.gr
Πόνος

Ίδρυμα Τζένη Καρέζη

Διεύθυνση: Κορινθίας 27, 115 26 Αμπελόκηποι, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-7717 359. Fax : 210 7488 437
Όνομα Επικοινωνίας: Λαζαρίδου Έφη
E-mail:
Ιστοσελίδα: www.jkf.gr
Πόνος