Πρόωρα νεογνά

Ηλιτόμηνον-Εταιρεία για την φροντίδα των πρόωρων νεογνών

Διεύθυνση: Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα 11521
Τηλέφωνο: 210 729 9992
Όνομα Επικοινωνίας: Ελένη Βαβουράκη, Πρόεδρος (κιν: 6937 108511)
Ιστοσελίδα: www.ilitominon.gr
Πρόωρα νεογνά