Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Ελληνική Εταιρεία για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Διεύθυνση: Π.Χαραλαμπάκη 3 – Κορ. Κωνσταντικάκη, 55132, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο & fax:2310 949909. Fax : 2310 949672
Όνομα Επικοινωνίας: Καθηγητής κ. Ωρολογάς Αναστάσιος (Πρόεδρος)
E-mail: [email protected] [email protected]
Ιστοσελίδα: www.greekmssociety.gr www.gmss.gr
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Διεύθυνση: Λεωφ. Βουλιαγμένης (πρώην Αμερικανική Βάση Ελληνικού), 167 77 Ελληνικό
Τηλέφωνο & Fax:210 9600131 & 213 2035323
Όνομα Επικοινωνίας: Μαράκα Βάσω
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://samskp.blogspot.com/2008/02/blog-post_327.html
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Π.Ο.Α.μ.Σ.Κ.Π.)

Διεύθυνση: ΕΧΠΑ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Τηλέφωνο:210 9600131, 210 3291510
Όνομα Επικοινωνίας: κ. Ιωάννης Θεοδωράκης (Πρόεδρος)
E-mail: [email protected]
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας