Σπάνιες Παθήσεις

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ “ΠΕΣΠΑ”

Διεύθυνση: Τιμοθέου 99-101, 162 32, Βύρωνας-Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7660 989, 990 & 210 7600 289 (σπίτι κας Λάμπρου) 6974 003 282
Όνομα Επικοινωνίας: Λάμπρου Μαριάννα
E-mail: [email protected] [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.pespa.gr/
Σπάνιες Παθήσεις

Πανελλήνιος Σύλλογος Ατόμων με Σχιστείες & άλλα Κρανιοπροσωπικά Προβλήματα «Αρτεμισία»

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: 210-6004118
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail:
Ιστοσελίδα:
Σπάνιες Παθήσεις