Τυφλών Ενώσεις

Ελληνική Ομοσπονδία Τυφλών

Διεύθυνση: Βερανζέρου 31, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-5229968
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail: [email protected]
Ιστοσελίδα: http://www.eoty.gr
Τύφλωση

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο: 210-5228333, 210- 5228365, 210-5245001
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail:
Ιστοσελίδα: http://www.pst.gr
Τύφλωση

ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail:
Ιστοσελίδα: http://www.fte.org.gr/html/fte.htm
Τύφλωση

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail:
Ιστοσελίδα: http://www.keat.gr/
Τύφλωση

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Όνομα Επικοινωνίας:
E-mail:
Ιστοσελίδα: http://www.disabled.gr
Τύφλωση