Έγγραφα ΕΟΠΥΥ για θετική και αρνητική λίστα & συνταγογράφηση με δραστική ουσία

23/11/2012

«Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010», Αρ. Πρωτ.: 48554

«Κατάλογος φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», Αρ. Πρωτ.: 48557

«Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία», Αρ. Πρωτ.: 48548

Κατεβάστε αρχείο pdf