Επανακοινοποίηση της Εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ. για τις επιστημονικές εκδηλώσεις (αρ.πρωτ. 64740/1.09.2013)

02-10-2013 –  Επιστολή κας Χριστίνας Παπανικολάου, Γ.Γ Δημόσιας Υγείας προς Δ.Σ. ΕΟΦ με θέμα:
“Επανακοινοποίηση της Εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ. για τις επιστημονικές εκδηλώσεις (αρ.πρωτ. 64740/1.09.2013)”

Αρχείο pdf (45KB)