07/05/2012

Με αφορμή το διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που αναρτήθηκε, στις 04/05/2012, στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ επικαιροποιημένος κατάλογος συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία.

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος που ανακοινώθηκε στις 12/04/2012 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού παύει να ισχύει.

Περισσότερα