Επικαιροποιημένο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (20.03.2020)

20-03-2020 – Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

Επικαιροποιημένο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης με ενσωμάτωση: Δελτίου Τιμών Νέων Φαρμάκων 2019, διοικητικών μεταβολών, αλλαγής ΦΠΑ και αναπροσαρμογής τιμών για λόγους δημόσιας υγείας

Δείτε την απόφαση (497 KB)

Δείτε το δελτίο νέων φαρμάκων – excel (879,4 KB)