07-05-2012 – Επικαιροποιημένος κατάλογος συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία

07-05-2012 – Επικαιροποιημένος κατάλογος συνταγογραφούμενων σκευασμάτων με βάση τη δραστική ουσία

(Με αφορμή το Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 04-05-2012)