Επικαιροποίηση δελτίου τιμών λόγω διοικητικών μεταβολών και αλλαγής ΦΠΑ – (12.02.2019)

12-02-2019 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Επικαιροποίηση δελτίου τιμών λόγω διοικητικών μεταβολών και αλλαγής ΦΠΑ – (12.02.2019)»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (427 ΚΒ)

Δείτε το δελτίο τιμών pdf (5,8 MB)

Δείτε το δελτίο τιμών xlsx (857 KB)