Επικαιροποίηση δελτίου τιμών ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. (21.10.2020)

21-10-2020 – Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

«Επικαιροποίηση δελτίου τιμών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) λόγω διοικητικών μεταβολών»

Δείτε την Υπουργική Απόφαση (427 ΚΒ)

Δείτε το δελτίο τιμών pdf (5,8 MB)

Δείτε το δελτίο τιμών xlsx (857 KB)