Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Π.Π.Υ.Φ.Υ., του Υπουργείου Υγείας

Υπουργική Απόφαση Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ.6546
183/Β/31.1.2014
Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας

328