Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από την καθυστέρηση της πρόσβασης σε καινούργια φάρμακα

Υπεύθυνοι Μελέτης: Γιάννης Υφαντόπουλος, Νίκος Μανιαδάκης

Επιστημονική Συμβολή: Γ. Φούντζηλας

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαγιαννοπούλου Βασίλεια
Κανδηλώρος Χάρις
Μπαλούρδος Διονύσιος
Λατσού Δήμητρα

Φεβρουάριος 2009

 

Πλήρες Κείμενο της Μελέτης (Αρχείο pdf 1,65ΜΒ)