16/04/2010 – Επισημάνσεις στη χρηματοδότηση εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης, από φαρμακευτικές και λοιπές εταιρείες

Εγκύκλιος ΕΟΦ Αρ. Πρωτ. : 25387 16/04/2010 με θέμα: “Επισημάνσεις στη χρηματοδότηση εκδηλώσεων ιατρικής ενημέρωσης, από φαρμακευτικές και λοιπές εταιρείες, σύμφωνα με την εγκύκλιο 6434/28-01-10 του ΕΟΦ”