11/10/2017 – Επιστημονικές Εκδηλώσεις – Νέα αιτήματα επιστ. εκδηλώσεων και συμμετοχές ΕΥ

Ανακοίνωση ΕΟΦ με θέμα:

“Επιστ. Εκδηλώσεις που είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με την προηγούμενη Εγκύκλιο του ΕΟΦ (υπ’ αριθμ. 17702/2016) δεν εμφανίζονται στην πλατφόρμα”