20/12/2017 – Επιστημονικές εκδηλώσεις – Όριο 10% για τους ειδικευόμενους

Ανακοίνωση ΕΟΦ με θέμα:

“Επιστημονικές εκδηλώσεις – Όριο 10% για τους ειδικευόμενους”