Επιστολές

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Α.Π.: 5532 (20200430)
30.04.2020
Επιστολή ΠΙΣ αναφορικά με τις επισκέψεις των ιατρικών επισκεπτών
Επιστολή HAPCO (20200409)
09.04.2020
Αναστολή Επιστημονικών Εκδηλώσεων / VIRTUAL EVENTS
Α.Π. 17331 (20200326-17331)
26.03.2020
Διερεύνηση δυνατοτήτων παραγωγής υγειονομικού υλικού / ιατρικών ειδών στην Ελλάδα
 Αρ. Πρωτ.: 116 (20200318-116)
18.03.2020
Επιστολή του Υπουργού Επικρατείας, κ. Γιώργου Γεραπετρίτη προς τον Πρόεδρο του ΣΕΒ για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε Υγεία & Ψηφιακή Διακυβέρνηση – Έκκληση για δωρεές
 Επιστολή HAPCO (20200316)
16.03.2020
Επιστολή HAPCO προς ΣΦΕΕ και ΕΟΦ για άρση των περιορισμών που αφορούν στην εποχικότητα των επιστημονικών εκδηλώσεων
5037 (20200310-5037)
10.03.2020
Επιστολή ΠΙΣ προς ΣΦΕΕ-ΠΕΦ για τις επισκέψεις των φαρμακευτικών επισκεπτών
Αρ. Πρωτ.:11728 (20200305-11728)
05.03.2020 
Αναστολή της με αρ. πρ. 27810/2018 εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ. για τις επιστημονικές εκδηλώσεις