Επιστολή προς μέλη ΣΦΕΕ – Coding & Serialisation Survey

13-07-2015 – Επιστολή του Αντιπροέδρου του ΣΦΕΕ, κ. Κωνσταντίνου Παναγούλια, με θέμα:

“Coding & Serialisation”

Αρχείο pdf (100 ΚΒ)