Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

21-06-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Αντώνη Δημόπουλο, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

Με τις  Παρατηρήσεις του ΣΦΕΕ επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για την Τιμολόγηση των Φαρμάκων

Αρχείο pdf (1MB)