Αναφορικά με την τιμολόγηση των νέων φαρμάκων

29-04-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δ. Μπούρο, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

Αναφορικά με την τιμολόγηση των νέων φαρμάκων

Αρχείο pdf (47KB)