Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Daniel Bennett Smith, Αμερικανό Πρέσβη

20-07-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Daniel Bennett Smith, Αμερικανό Πρέσβη

Αρχείο pdf (245KB)

SFEE’s Memo
Αρχείο pdf (1,6MB)

23-07-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Μάριο Σαλμά, Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας:
“Θέματα άμεσης προτεραιότητας για επίλυση”

Αρχείο pdf (766ΚB)