Άμεση ένταξη στο Θετικό Κατάλογο και αποζημίωση των νέων πρωτότυπων φαρμάκων που τιμολογήθηκαν στις 6/8/2013

21-10-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Δημήτρη Λιντζέρη, Πρόεδρο ΕΟΦ, την κα Μαρία Σκουρολιάκου, Α’ Αντιπρόεδρο ΕΟΦ και τον κ. Νικόλαο Χούλη, Πρόεδρο Επιτροπής Κατ’αρτισης Λίστας Συνταγογραφουμένων Φαρμάκων με θέμα:
“Άμεση ένταξη στο Θετικό Κατάλογο και αποζημίωση των νέων πρωτότυπων φαρμάκων που τιμολογήθηκαν στις 6/8/2013”

Αρχείο pdf (204KB)