Μη έκδοση νέων φαρμάκων

18-04-2013 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ι. Στουρνάρα, Υπ. Οικονομικών και τον κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα:

“Μη έκδοση νέων φαρμάκων”

Αρχείο pdf (97KB)