Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθηγητή Β. Γεωργούλια, Πρόεδρο της Εταιρείας Ογκολόγων –Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.)

13-09-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον Καθηγητή Β. Γεωργούλια, Πρόεδρο της Εταιρείας Ογκολόγων –Παθολόγων Ελλάδος (Ε.Ο.Π.Ε.)

Αρχείο pdf (107KB)