17.06.2015 – Επιστολή σχετικά με τη Δημοσιοποίηση παροχών από τις ΦΕ και τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις

17-06-15 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Κ. Αντωνίου, Πρόεδρο ΕΟΦ, σχετικά με τη Δημοσιοποίηση από τις ΦΕ παροχών προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας και Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς και την Αναμόρφωση της Εγκυκλίου ΕΟΦ 64740/01.09.2013 περί επιστημονικών εκδηλώσεων

Αρχείο pdf (226KB)