Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ν. Σβίγγο, Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας

09-12-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ν. Σβίγγο, Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας, σε συνέχεια της επιστολής του τελευταίου (ακολουθεί) με την οποία προτείνεται η παροχή έκπτωσης από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις για την εξόφληση των εκκρεμών χρεών του Νοσοκομείου

Αρχείο pdf (315KB)

05-12-2011 – Επιστολή κ. Ν. Σβίγγου, Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θήβας με θέμα: “Αποπληρωμή υποχρεώσεων/οφειλών”
Αρχείο pdf (41KB)