Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Αθ. Δρέττα, Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης

08-02-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Αθ. Δρέττα, Γενική Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Αρχείο pdf (345KB)

20-10-2010 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, Διοικητή ΙΚΑ
Αρχείο pdf (525KB)

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΧΡΕΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΦΕΕ
Κατάταξη νοσοκομείων με βάση το οφειλόμενο ποσό για τιμολόγια 2010
Αρχείο pdf (39KB)