Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Ζωή Δέδε, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

01-08-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Ζωή Δέδε, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

Σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με τη μείωση κατά 2,8% των τιμών των φαρμάκων για σοβαρές ασθένειες (Ν. 3816/2010) και των ορφανών φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Ν. 3816/2010

Αρχείο pdf (90KB)