Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ντ. Ρόβλια, Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

05-01-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Ντ. Ρόβλια, Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Αρχείο pdf (507KB)