21-05-2009 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τους Γενικούς Διευθυντές εταιρειών-μελών ΣΦΕΕ για το θέμα της Διαδικασίας απόδοσης του 3% στα ασφαλιστικά ταμεία (Rebate)