Επιστολή – Χαιρετισμός του Δ. Φιλιώτη προς την Πρόεδρο της Πανελλήνιας Εταιρείας Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, κα Ο. Οικονόμου

Επιστολή – Χαιρετισμός του Δ. Φιλιώτη προς την Πρόεδρο της Πανελλήνιας Εταιρείας Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, κα Ο. Οικονόμου,14/06/06