“Δεν «πουλάμε», απλώς «εμπορεύματα». Επιτελούμε κοινωνικό έργο”, Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

Εφημερίδα ΔΙΑΓΝΩΣΗ, 07/05/08