Εθνική Στρατηγική για το Φάρμακο

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στoν Ελεύθερο Τύπο, 28.12.2023