Ευάγγελος Δροσινός: Mία καλή αρχή για εξέλιξη, καινοτομία, ανάπτυξη και τελικά πρόοδο στην κοινωνία και στην πατρίδα μας

Ευάγγελος Δροσινός, Medical Director Φαρμασερβ-Lilly εξέφρασε την ικανοποίηση του για τις προτάσεις που αξιολογήθηκαν: «Η διαδικασία επιλογής των καλύτερων, από τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, για το ΣΦΕΕ Innovation Project 2.0, βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο. Οφείλω να δηλώσω ότι πολλές από τις προτάσεις παρουσίασαν εξαιρετικό ενδιαφέρον τόσο για το επιστημονικό τους επίπεδο όσο και για την καινοτόμο προσέγγιση της συνολικής τους πρότασης. Είναι, αναμφίβολα, πολύ ενδιαφέρουσα η διαπίστωση ότι στην χώρα μας όχι μόνο υπάρχει μία σημαντική Επιστημονική Κοινότητα, με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις αλλά και πρόσωπα με  πνεύμα ανεύρεσης συγκεκριμένων καινοτόμων λύσεων που με κατάλληλη υποστήριξη, οικονομική και διοικητική,  μπορούν να μας προσφέρουν ευχάριστες εκπλήξεις στην προσπάθεια ανάπτυξης της κοινωνίας μας. Η διαδικασία επιλογής για μένα προσωπικά, αλλά είμαι βέβαιος και για τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης εκτός από ευχάριστη ήταν και πολύ υπεύθυνη και με χαρά και υπερηφάνεια θα ανακοινώσουμε σε λίγες ημέρες τους τελικά διακριθέντες. Ελπίζω ότι για πολλούς από τους συναδέλφους μας στον χώρο της Επιστήμης αλλά και της Διοίκησης σημαντικών Φαρμακευτικών Εταιρειών της χώρας μας αυτή να είναι μία καλή αρχή  για εξέλιξη, καινοτομία, ανάπτυξη και τελικά πρόοδο στην κοινωνία και στην πατρίδα μας

 

INVITATION sfee