Εξαίρεση από το PSI 2 και την εφαρμογή των CACs των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που εκδόθηκαν σε εξόφληση οφειλών νοσοκομείων προς φαρμακευτικές επιχειρήσεις

14-02-2012 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς τον κ. Λουκά Παπαδήμο, Πρωθυπουργό της Ελλάδος με θέμα:
“Εξαίρεση από το PSI 2 και την εφαρμογή των CACs των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που εκδόθηκαν σε εξόφληση οφειλών νοσοκομείων προς φαρμακευτικές επιχειρήσεις”

Για το κρίσιμο θέμα των ομολόγων

Αρχείο pdf (1MB)