ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΔΙΕΘΥΝΤΕΣ / TO THE GENERAL DIRECTORS

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από τριήμερη συνεδρίαση η επιτροπή τιμών διέκοψε τις εργασίες της ώστε οι υπηρεσίες του ΕΟΦ να ασχοληθούν με περαιτέρω επεξεργασία στοιχείων με βάση τις ανάγκες που προέκυψαν από τα θέματα που συζητήθηκαν στην επιτροπή. Έγινε ακρόαση όλων των εταιρειών που παρέστησαν στο υπουργείο.

Αναμένεται η συνεδρίαση να συνεχιστεί προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας, εκτός απροόπτου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης διαπιστώθηκαν σημαντικά προβλήματα στις εξής θεματικές κατηγορίες:

Προϊόντα που υπέστησαν σημαντικές μειώσεις (επίπεδες) μετά την απώλεια του data protection και στα οποία  η κυκλοφορία πρώτου γενοσήμου συνέβη αρκετό χρόνο μετά την απώλεια πατέντας, οπότε κινδυνεύουν με σημαντική περαιτέρω μείωση τιμής.

Ανάγκη για σαφή διευκρίνιση της ημερομηνίας κυκλοφορίας πρώτου γενοσήμου δεδομένου ότι ο ΕΟΦ δεν έχει λάβει υπόψη του τις σωστές ημερομηνίες σε αρκετές περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τιμές σημαντικών off patent αλλά και πάμπολλων γενοσήμων προϊόντων.

Σημαντικός αριθμός προϊόντων βρίσκεται κάτω από το Μ.Ο. των 3 χαμηλότερων χωρών και σημαντικό ποσοστό αυτών κάτω από τη χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης είτε λόγω της εφαρμογής της παρούσας Υ.Α. είτε λόγω μακροχρόνιων στρεβλώσεων του παρελθόντος.

Επίσης υπάρχουν μεμονωμένα προβλήματα με την ακρίβεια των 3 χαμηλότερων χωρών.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο σύνδεσμος υποστήριξε το δίκαιο των αιτημάτων των μελών. Επισημάναμε επίσης τη στρέβλωση που δημιουργεί η ύπαρξη προϊόντων κάτω από το Μ.Ο. των 3 χωρών και ιδιαίτερα κάτω από τη χαμηλότερη της Ευρώπης. Παραμένει άγνωστη η έκβαση των αιτημάτων δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του ΕΟΦ συνεχίζουν να εργάζονται γύρω από τα ανοικτά θέματα.

Επίσης σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξει η πολιτική βούληση του υπουργείου γύρω από την τελική μορφή του δελτίου τιμών, αφού δεν θεωρείται δεδομένο το νομικό κώλυμα να βρίσκονται προϊόντα ειδικά κάτω από την χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης.

Θεωρούμε πως στην παρούσα φάση  η τακτική επαφή των εταιρειών με τις υπηρεσίες χωρίς συγκεκριμένο λόγο (π.χ. προσκόμιση στοιχείων) δεν θα συμβάλλει στην καλή πρόοδο της διαδικασίας.

Θα θέλαμε τέλος να τονίσουμε ότι η διαδικασία διεξάγεται σε θετικό κλίμα με αυξημένη διαφάνεια.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ολύμπιος Παπαδημητρίου                  Ζέφη Βοστιστάνου

Αντιπρόεδρος                                                Διευθύντρια Επιστημονικών & Κυβερνητικών Θεμάτων