“Φάρμακο: Υπάρχουν “έξυπνες” λύσεις!”

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, 20/05/11
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 19/05/11
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ, 19/05/11
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ, 17/05/11
ΡΟΔΙΑΚΗ, 17/05/11
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, 17/05/11
ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ ΜΥΤ ΚΙΝΔΕΡΛΗ, 17/05/11

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (website)
GREECE VIRTUAL (website)
SPACE EMPIRE (blog)