ΦΕΚ 100/Α/20.06.1978 – Περί τροποποιήσεως των παραγράφων 1 & 3 του άρθρου 17 του N.Δ. 96/1973

Νομοθετικό Κείμενο:  Nόμος – 784/78

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 100/Α/20.06.1978

Περί τροποποιήσεως των παραγράφων 1 & 3 του άρθρου 17 του N.Δ. 96/1973

id: 15

Κατεβάστε εδώ το αρχείο