ΦΕΚ 102/A/05.07.1994 – Yποχρέωση του Εργοδότη να Ενημερώνει τον Εργαζόμενο για τους Όρους που Διέπουν τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας

Νομοθετικό Κείμενο:  Προεδρικό Διάταγμα 156/94

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 102/A/05.07.1994

Yποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας.

id: 77

Κατεβάστε εδώ το αρχείο