ΦΕΚ 103/ΥΟΔΔ/08.03.2013 – Λίστα Φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.23926

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 103/ΥΟΔΔ/08.03.2013

Αναφορικά με τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες

(Δείτε τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις που τροποποιούνται με την παρούσα, στα ακόλουθα ΦΕΚ: 212/ΥΟΔΔ/15.6.2010, 69/ΥΟΔΔ/21.2.2013)

id: 301

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

ΦΕΚ 69/ΥΟΔΔ/21.2.2013

ΦΕΚ 212/ΥΟΔΔ/15.6.2010