ΦΕΚ 1030/Β/14.12.1995 – Μέτρα για την Χρήση Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση 95267/1893/95

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1030/Β/14.12.1995

Καθορισμός μέτρων και όρων για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών

id: 85Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο