ΦΕΚ 1037/B/21.07.2005 – Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση ΔΥ5γ/75762/05

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1037/B/21.07.2005

Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) στα ΔΥΠΕ

id: 185

Κατεβάστε εδώ το αρχείο