ΦΕΚ 107/Α/09.05.2013 – Καταπολέμηση των Καθυστερήσεων Πληρωμών

Νομοθετικό Κείμενο:  Νόμος 4152

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 107/Α/09.05.2013

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος Ζ με την οποία προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/7 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

id: 304A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο