ΦΕΚ 1098/Β/10.08.06 – Αύξηση του ύψους των τελών (παραβόλων) που κατατίθενται στον ΕΟΦ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
ΥΑ ΔΥΓ3α/ΓΠ 139307/2006 1098/Β/10.08.06  Αύξηση του ύψους των τελών (παραβόλων) που κατατίθενται στον ΕΟΦ