ΦΕΚ 11/Β/10.01.2012 – Διαχείριση Οικιακών Φαρμακευτικών Συσκευασμάτων

Νομοθετικό Κείμενο:  Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ. 2464

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 11/Β/10.01.2012

Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως

id: 253Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο