ΦΕΚ 110/A/06.07.1972 – Περί Τιμωρίας των Παραβατών των Νόμων Περί Ναρκωτικών

Νομοθετικό Κείμενο:  Nομοθέτικο Διάταγμα 1176/72

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 110/A/06.07.1972

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του N.Δ. 743/1970 “περί τιμωρίας των παραβατών των νόμων περί ναρκωτικών και ουσιών προκαλουσών τοξικομανίας ή εξάρτησιν του ατόμου, ως και περί μεταχειρίσεως των τοξικομανών εν γένει”

id: 6

Κατεβάστε εδώ το αρχείο