ΦΕΚ 1137/B/29.09.1973 – Περί Διαφημίσεως Φαρμακευτικών εν γένει Προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση Γ5/9177/73

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1137/B/29.09.1973

Περί διαφημίσεως φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων

id: 8

Κατεβάστε εδώ το αρχείο