ΦΕΚ 1144/Β/06.05.2014 – Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» και Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Νομοθετικό Κείμενο: Υπουργική Απόφαση οικ.38733 & Υπουργική Απόφαση 38714
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1144/Β/06.05.2014

Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. οικ.3457 (ΦΕΚ 64/Β/16-01-2014) Υπουργικής Απόφασης, «Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» &  Διατάξεις για τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

id: 340

Κατεβάστε εδώ το αρχείο