ΦΕΚ 1145/Β/06.05.2014 – Clawback φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αριθμ. Υ9/οικ. 38071 1145/Β/06.05.2016

Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών («claw back») φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015